Наш програм:

Едукативно-спортски програм базира се на три основна сегмента у оквиру којих су прецизно предвиђене сличне активности:


Садржина програма:

СПОРТ
Pазвијање спортско-такмичарског духа
У оквиру овог сегмента предвиђене су активности:
-примењено борење (у оквиру којег чланови изучавају технике хајдучког, ускочког и витешког борења, као и традиционалне српске технике),
-системи самоодбране (првенствено технике аикидоа, за чију демонстрацију и изучавање су задужени инструктори сертификовани за рад са децом),
-физичко васпитање (савладавање препрека, вежбе снаге и физичке издржљивости, прилагођене узрасту чланова).

ФАКУЛТАТИВНИ ТЕМАТСКИ ИЗЛЕТИ
Изучавање вештина сналажења у природи
У оквиру овог сегмента предвиђене су активности:
-пливање,
-пецање,
-исхрана у природи (са акцентом на препознавање јестивог, лековитог и отровног биља и плодова),
-прављење склоништа и заклона,
-преживљавање,
-савладавање водених препрека (уз изучавање процеса прављења импровизованих сплавова),
-препознавање опасних животиња,
-летња, зимска алпинистика (прилагођена узрасту чланова).

ОБРАЗОВАЊЕ
Изучавање различитих друштвених и природних области и наука
У оквиру овог сегмента предвиђене су активности:
-оријентиринг,
-топографија,
-српска историја,
-правопис и граматика,
-лепо понашање,
-послови у домаћинству.